Bestuursleden

Bestuur Stg. Shelter Now Holland

Dhr. J.S. Pasterkamp (voorzitter)

Dhr. B. Luiken (penningmeester)