Centrum voor doven en blinden

De situatie van het onderwijs in Afghanistan is nog steeds zeer schlecht. Mensen met een handicap zijn bijzonder getroffen: Zonder opleiding geen betaalde baan. Sinds 2005 onderhoud Shelter Now een centrum voor doven.

Wie een verbetering aan het onderwijsniveau wil moet een lange adem hebben. Bijzonder getroffen zijn de gehandicapte mensen: Zonder opleiding geen betaalde baan. Sinds 2005 onderhoud Shelter Now een centrum voor doven.

Dit centrum ziet zichzelf niet alleen maar als school.

De mannelijke scholieren in het centrum tijdens een les. Foto: Shelter Now

Ook al lijkt het op elkaar: de lessen worden voor de mannelijke en vrouwelijke scholieren in aparte klaslokalen gegeven. Het leeftijdsspektrum gaat van 8 tot ongeveer 40 jaar. Zije leren hier niet alleen maar gebarentaal en cultuurtechnieken. Afhankelijk van hun wensen en talenten worden zij op een beroep voorbereid en krijgen ondersteuning bij het zoeken van een baan of bij de bemiddeling van een baan.

Een paar jaar later kan je al successen zien: de eerste afgestudeerde studenten zijn met succes bemiddeld en kunnen nu voor zichzelf zorgen. De dove scholieren hebben opmerkelijk meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn ontwikkelt. Dit zie je met name bij de meisjes en vrouwen. Het is lfantastisch om hun lessen bij te wonen en te zien dat door zulke projecten zelfvertrouwen en zelfrespect opgebouwd kan worden. De kosten van dit programma voor éen dove scholier zijn 35 Euro per maand.

Sinds 2011 onderhouden wij ook een centrum voor visueel-gehandicapten

Twee blinde meisjes leren braille. Foto: Shelter Now

De leiders van het centrum, een koppel, zijn allebij zelf blind. Met veel inzet leren zij de kinderen over het praktisch leven als visueel-gehandicapte, zij leren "braille", het lettertype van blinden en andere vakken - maar niet de hele week: de kinderen gaan namelijk ook naar de gewone scholen. Zij krijgen een of twee keer per week les in het centrum en het idee is dat zij op die manier in hun normale omgeving kunnen blijven leven.

Bovendien worden de leraren aan de gewone scholen ondersteund en wordt hun de omgang met visueel-gehandicapte kinderen geleerd.

Wanneer er voldoende steun is kunnen wij ook het werken met jeugdige en jonge volwassenen weer oppikken. Vanwege financieel gebrek is dat op dit moment niet mogelijk. Deze groepen moeten ook op de arbeidsmarkt voorbereid worden - net zoals in ons centrum voor doven.