MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT

Met een groot aantal projecten zoals het verbouwen van saffraan en teelt van fruitbomen voorzien we een gemeenschap niet alleen in werkgelegenheid, maar ook in de broodnodige voedselproductie.

Verder bouwen we aan de lokale economie door het verstrekken van microkredieten aan gezinnen, maar ook door het – samen met de lokale bevolking - herstellen of aanleggen van bruggen en wegen om zo buitengesloten gebieden (weer) met de rest van het land te verbinden.

Emergency Relief
Health
Micro-Enterprise development
Community development